bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.11.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: komunikat

Dane instytucji

NAZWA: Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku

FORMA ORGANIZACYJNO PRAWNA: jednostka budżetowa

ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI: Powiat Leżajski

WOJEWÓDZTWO: podkarpackie

POWIAT: leżajski

GMINA: Miasto Leżajsk

MIEJSCOWOŚĆ: Leżajsk

ADRES: ul. Polna 12

KOD: 37-300

NIP: 816-14-56-732

REGON: 690587410

KONTAKT:

tel/fax: (0-17) 242-11-81
e-mail: zdplezajsk@wp.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /zdplezajsk/SkrytkaESP

GODZINY OTWARCIA: 7:00 - 15:00

Inspektor Ochrony Danych w Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku: Małgorzata Stachura

Kontakt: iod@starostwo.lezajsk.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych przez ZDP


Sprawozdanie finansowe za 2018 rok


KOMUNIKAT


Na podstawie § 1 oraz § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 1758), oraz Zarządzenia Nr 5/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku z dnia 02 listopada 2020 roku informuję że:

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, od 2 listopada 2020r. do odwołania wprowadza się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Leżajsku następujące ograniczenia w obsłudze interesantów:

 1. Usługi, które wymagają bezpośredniej obsługi interesanta są realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku, po uprzedniej rejestracji wizyty telefonicznie lub przez Internet ( e-mail kontakt@zdplezajsk.pl lub zdplezajsk@wp.pl).
 2. Umówiony interesant powinien stawić się w siedzibie ZDP w Leżajsku przy ul. Polnej 12 o ustalonej godzinie i zadzwonić dzwonkiem znajdującym się słupku bramy wjazdowej lub zadzwonić pod numer 17-242-11-81 w celu poinformowaniu o swojej obecności.
 3. W dalszym ciągu zalecany kontakt interesantów z pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku przez:
  • E-mail: kontakt@zdplezajsk.pl, zdplezajsk@wp.pl,
  • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /zdplezajsk/SkrytkaESP
  • Telefonicznie/FAX: 17-242-11-81.
  • Pocztą tradycyjną (Korespondencja nadana przez Pocztę Polską lub bezpośrednio w skrzynce pocztowej znajdującej się na furtce do ZDP Leżajsk).
 4. Wnioski w sprawie wszczęcia postępowań administracyjnych będących w kompetencji Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku można również (oprócz poczty tradycyjnej) składać przez platformę ePUAP/profil zaufany.
 5. Skargi i interwencje można składać bez konieczności wizyty w urzędzie przez elektroniczną skrzynkę e-mail lub telefonicznie.
 6. W trakcie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi ( nie wliczając osób obsługujących).
 7. Osoby wchodzące do ZDP Leżajsk zobowiązane są do dezynfekcji rąk w urządzeniach rozstawionych przy wejściu do budynku oraz do stosowania środków ochrony indywidualnej.
 8. Interesanci przychodzący celem załatwienia spraw bez uprzedniej rejestracji nie będą obsługiwani.


Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wymagań!

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Leżajsku
(-)
Krzysztof Siwek
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

AktualnościOpublikował: Łukasz Zawadzki
Publikacja dnia: 02.11.2020
Podpisał: Łukasz Zawadzki
Dokument z dnia: 17.01.2017
Dokument oglądany razy: 50 355